KoeriersKlok

Volledige transparantie door middel van een pdf export.

Met behulp van een uren verantwoording export kunnen medewerkers en managers een uitdraai maken van tijdsregistraties inclusief revisies.

Urenverantwoording

Urenverantwoording is erg belangrijk in de transportsector. Er zijn een x aantal bedrijven die jaarlijks gecontroleerd worden door de controlerende partij PayChecked. Een initiatief van werkgeversorganisatie TLN. Daarnaast ziet de VNB, onderdeel van vakbond FNV, ook toe op een correcte naleving van de cao. 

 

Hoe werkt onze urenverantwoording?

Chauffeurs doen tijdregistraties via de mobiele app. De chauffeur geeft aan het eind van de registratie een handtekening mee aan de registratie. Vervolgens verschijnt deze registratie in het overzicht van de tijdregistraties in het bedrijfsaccount. Deze registratie verschijnt hier met de status “Open”.

Wanneer je een open registratie exporteert naar “Urenverantwoording PDF” krijg je een witregel zonder handtekening van de chauffeur. Het bedrijf moet een registratie eerst goedkeuren om de handtekening ook op het PDF-bestand te krijgen. Zo is het zaak dat registraties structureel goedgekeurd worden door het bedrijf. In het filmpje hieronder wordt een goedgekeurde registratie geëxporteerd. 

Wanneer u als bedrijf een registratie van een medewerker afkeurt, krijgt deze registratie de status “Afgekeurd”. De medewerker krijgt dan een melding en moet opnieuw tekenen voor deze correctie. Vervolgens krijgt de registratie de status “Goedgekeurd”. Dit heeft te maken met artikel 26a van de cao. 

Naar WhatsApp
Vragen? Stel ons gerust uw vraag via WhatsApp.