KoeriersKlok

100% gemak door middel van een Excel export.

Met onze export salarismutaties hoeft u op administratief vlak niet veel meer te doen voor de tot stand koming van de salarissen voor het personeel.

Salarismutaties KoeriersKlok

Salarismutaties

Met KoeriersKlok is het mogelijk de salarismutaties conform cao Beroepsgoederenvervoer te exporteren. U krijgt een Excel bestand waarin alles voor u automatisch wordt berekend. Meeruren, toeslagen en verblijfskostenvergoeding. Dit zorgt voor een enorme administratieve ontzorging voor u als bedrijf.

 

Hoe werkt onze export salarismutaties?

U kunt een periode selecteren via de kalender. Zo kunt u via de kalender een periode tot op dagniveau selecteren. Periodes verschillen namelijk nogal eens per bedrijf. Denk aan een periode van 4 weken of per maand. Let hierbij wel op het selecteren van een maand dat er halve weken meegenomen worden in de export. Hierdoor ontstaan decimale uitkomsten in het Excel-bestand. Contracten van de medewerkers worden aan de achterkant ingesteld door het bedrijf.

Naar WhatsApp
Vragen? Stel ons gerust uw vraag via WhatsApp.