KoeriersKlok

Hoe schaal ik mijn medewerker in?

Het inschalen van nieuwe medewerkers kan een lastige klus zijn. De CAO beroepsgoederenvervoer blinkt niet in duidelijkheid en is voor interpretatie vatbaar. Dit artikel is bedoeld om de CAO tekst nader toe te lichten.

CAO beroepsgoederenvervoer; Artikel 19

Inschaling bij indiensttreding

1. Bij indiensttreding wordt de werknemer ingeschaald in de bij zijn functie behorende

loonschaal op de trede die overeenkomt met het aantal onafgebroken ervaringsjaren

in dezelfde of soortgelijke functie, zowel in deze als in andere bedrijfstakken, direct

voorafgaande aan de indiensttreding. Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren

blijven onderbrekingen van minder dan twee jaar buiten beschouwing.

Toelichting

Als je iemand in dienst neemt dan wordt deze ingeschaald op basis van zijn functieomschrijving, zie hiervoor hierna het overzicht loonschalen. Op welke trede je iemand inschaalt is afhankelijk van zijn arbeidsverleden. Als de medewerker in het verleden een “soortgelijke” functie heeft uitgeoefend, kun je ook lid 2 toepassen. De vraag is dan wel wat is een soortgelijke functie?

Je mag overigens nieuwe medewerkers in een hogere trede zetten dan dat op basis van ervaringsjaren van toepassing zou zijn.

2. Indien de ervaring niet is verworven in eenzelfde, maar in een soortgelijke functie, kan

de werknemer vanaf de indiensttreding gedurende maximaal 1 jaar in de juiste

loonschaal een trede lager worden geplaatst dan overeenkomt met zijn ervaringsjaren

in die soortgelijke functie. Na dat jaar wordt de werknemer geplaatst op die trede die

overeenkomt met zijn ervaringsjaren.

Toelichting

Als iemand niet helemaal voldoet aan de functieomschrijving van de loonschaal, mag je 1 jaar lang de medewerker één trede lager inschalen. Na dat jaar moet je alsnog de medewerker de trede van zijn ervaringsjaren inschalen. In de praktijk betekent dit dat deze medewerker in zijn 2e jaar 2 periodieken krijgt. Dit artikel is wel voor interpretatie vatbaar, want wat is een soortgelijke functie?

3. Bij de indiensttreding kan de werkgever bepalen dat de werknemer tijdens de proeftijd

op een lagere trede in de juiste loonschaal wordt ingedeeld. Met terugwerkende

kracht tot de datum van indiensttreding wordt de werknemer na afloop van de proeftijd

ingedeeld op de trede, die overeenkomt met het aantal ervaringsjaren, zoals

vastgesteld overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

Toelichting

Beetje vreemd artikel, het komt er op neer dat iemand in zijn proeftijd in eerste instantie minder verdiend, maar als de proeftijd is afgelopen en hij in dienst blijft de medewerker een nabetaling krijgt van de in eerste instantie te lage inschaling. Straalt niet veel vertrouwen uit naar je nieuwe medewerker…..

Tredeverhogingen (periodiek)

  1. Als een medeweker vanaf indiensttreding een heel jaar goed heeft gefunctioneerd, dan wordt na een periodiek toegekend. Dit tot het maximum van de schaal is bereikt.
  2. Indien een medewerker onvoldoende functioneert dan kun je enig jaar een tredeverhoging achterwege laten. Je zult dan wel een goede redenen moeten hebben en hiervan de medewerker schriftelijk op de hoogte hebben gesteld. Dit moet vóór 1 maand dat de tredeverhoging in zou gaan.
  3. Je mag medewerkers bij indiensttreding op hoger trede inschalen dan op basis van zijn arbeidsverleden eigenlijk van toeppassing is. Voor medewerkers jonger dan 21 kun je afspreken dat zijn salaris wordt gebaseerd op het salaris van een medewerker van 21 jaar of ouder.

Loonschalen beroepsgoederenvervoer

 schalen C,D en E zijn van toepassing op chauffeurs.

Loon-
schaal
FunctieomschrijvingVoorbeeldfuncties
A’O  De werkzaamheden bestaan uit zeer simpele klusjesMagazijnmedeweker zoals een loodsmedewerker/hulp
(taak: zeer simpele klusjes uitvoeren in het magazijn)
A ODe werkzaamheden bestaan uit zeer eenvoudige taken met een enkelvoudig herhalend karakter.Magazijnmedewerker zoals een Orderverzamelaar(taak: o.a. volgens instructies het verzamelen van goederen)  
BDe werkzaamheden bestaan uit vrij eenvoudige taken met grotendeel enkelvoudig herhalend karakterMagazijnmedewerker zoals een Logistiek medewerker
(taak: o.a. laden en lossen van goederen met een pallettruck / palletwagen)
CDe werkzaamheden bestaat uit vrij eenvoudige, meersoortige taken met min of meer herhalend karakterMagazijnmedewerker zoals Reachtruck chauffeur.Of andere chauffeurs zoals Chauffeur stukgoed en partijen (in de regio) Of medewerkers als Direct Koerier Nationaal ongeregeld vervoer Of een planningsfunctie zoals Assistent Planner  
DDe werkzaamheden bestaan uit minder eenvoudige, vaak meersoortige takenChauffeur containertransport (internationaal ongeregeld vervoer – tussen Nederland, België, Duitsland)
EWerkzaamheden bestaan uit vrij moeilijke taken die zich met vaker afwijkende patronen herhalenChauffeur internationaal ongeregeld vervoer (regio West-Europa)
FDe werkzaamheden bestaan uit moeilijke soms complexe taken    Chef Expeditie
(Het regelen van magazijn- en distributiewerkzaamheden, indelen van personeel en toezicht houden op  de werkuitvoering)Expediteur (Zoeken en accepteren van lading (tankvervoer), regelen van de uitvoering van het vervoer met eigen en andere transportmiddelen
GDe werkzaamheden bestaan uit moeilijke veelal samengestelde taken waarin vrij vaak patroonafwijkingen optredenAdministrateur Verrichten van alle administratieve en boekhoudkundige werkzaamheden van een bedrijf (circa 30 personeelsleden). Hoofdplanner binnenland Het aannemen van vervoersopdrachten van vaste of nieuwe klanten en het verwerken hiervan.  
HDe werkzaamheden bestaan uit moeilijke veelal samengestelde taken waarin vaak patroonafwijkingen optredenChef Magazijn(Het organiseren van en leiding geven aan de werkuitvoering in een gespecialiseerd magazijn met enkele meewerkend leidinggevenden en circa 40 medewerkers)

.

Wij hopen met dit artikel een bijdrage te hebben geleverd aan het beter leesbaar maken van de CAO beroepsgoederenvervoer. Mocht u geïnteresseerd zijn in wat tijdregistratie met KoerierKlok voor uw bedrijfsvoering kan betekenen, lees dan de informatie op onze website of neem contact op met Peter Bos voor een demo.

Naar WhatsApp
Vragen? Stel ons gerust uw vraag via WhatsApp.