KoeriersKlok

Begrippenlijst 0.2

Hier worden de begrippen, die in de 0.2 versie van KoeriersKlok worden gebruikt, uitgelegd. De lijst wordt van boven naar beneden (zoals op de instellingen pagina in de applicatie afgewerkt.

Organisatie

Organisatie: Hier kunnen de naam van de organisatie en de NAW gegevens gewijzigd worden.

Beheerders: Hier kunnen managers en beheerders toegevoegd worden. Managers hebben de mogelijkheid om tijdregistraties te beoordelen en exports te doen. Managers kunnen niet zelf registreren.
Beheerders kunnen alle functionaliteiten van KoeriersKlok aanpassen.

Configuratie: Activeren van Handmatige tijd registraties, chauffeur kan dan alle mogelijke vormen van registratie kiezen, het activeren van bijhouden Routes of Voertuigen en het activeren of deactiveren van de export Salarismutaties en het toepassen van de Pauzestaffel.

Medewerkers: Hier worden de medewerkers beheerd. In dit menu de contracten van de medewerkers toegevoegd worden. Het registreren van een contract is noodzakelijk anders kan de medewerker niet registreren (ook oproepkrachten).

Kenmerken: Onder kenmerken kan bepaald worden welke zaken een medewerker moet registreren. De vier verschillende tabbladen bij kenmerken worden hieronder per stuk uitgelegd.

Werkzaamheden: Hier kan bepaald worden of aantal afgeleverde pakketten, gemaakte stops of kilometerstand ingevuld moet worden door de chauffeur.

Productieve tijd registraties: Hier kan bepaald worden of privé km’s ook bijgehouden moeten worden

Improductieve tijd registraties:

Versies: Hier kan aangegeven worden of de chauffeur ook een handtekening moet zetten bij het doen van een registratie.

Werkpatronen: Hier kan een werkpatroon (sjabloon) aangemaakt worden van de werkzaamheden die de organisatie geregistreerd wenst te hebben. Zo kun je werkpatronen aanmaken voor meerdaagse ritten, eendaagse ritten, tijd op de standplaats etc.

Werkzaamheden: In dit menu vind u alle reguliere werkzaamheden die van toepassing zijn binnen de CAO Beroepsgoederenvervoer. Het is mogelijk om zaken die niet relevant zijn voor uw organisatie uit te schakelen. Ook is het mogelijk om bij de tab “Overige werkzaamheden” zelf werkzaamheden aan te maken. Denk bijvoorbeeld aan werkzaamheden van magazijn- of kantoormedewerkers.

Improductief: Hier kunnen improductieve uren beheerd worden. U kunt eigen improductieve codes aanmaken. Een bijzondere code is “Overstaan” deze code gebruikt een chauffeur als hij onderweg verplicht moet stoppen vanwege een feestdag of vrachtwagenvrije zondag.

Modules

Hier kunnen uw eigen “Routes” (of opdrachtgevers) en “Voertuigen” worden toegevoegd.

Naar WhatsApp
Vragen? Stel ons gerust uw vraag via WhatsApp.